16 czerwca 2020
Łódzki Klub Jeździecki w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 14:00 organizuje egzamin na brązową i srebrną odznakę PZJ.
 
Komisja egzaminacyjna:
1. Dorota Marchwicka
2. Stanisław Marchwicki
 
Cena egzaminu
na własnym koniu – 180,-zł
na klubowym koniu – 220,-zł
 
Termin zgłoszeń do 30 czerwca 2020 r. na adres e-mail: lkj@lodz.pl
 
W zgłoszeniach prosimy podać: rodzaj odznaki, na jakim koniu, pesel i miejsce urodzenia, adres zamieszkania.