28 listopada 2019

P r o p o z y c j e

Halowe Towarzyskie Zawody Wigilijne
w Skokach

 

1.Organizator: Łódzki Klub Jeździecki

2.Termin zawodów: 14 grudnia 2019 r. godz. 11.3o

3. Miejsce zawodów: kryta ujeżdżalnia ŁKJ

4. Zgłoszenia: termin zgłoszeń do 11 grudnia br. na adres email: lkj@lodz.pl

5. PROGRAM
Konkurs nr 1 – konkurs zabawowy na czas dla jeźdźców rekreacyjnych
Konkurs nr 2 – potęga skoku na szeregu przeszkód do wysokości 105 cm
Konkurs nr 3 – potęga skoku na szeregu przeszkód dla zawodników z licencją B3 i B2
UWAGA! W trakcie zawodów przyznana będzie nagroda specjalna za najlepszy strój
świąteczno-noworoczny.
6.Sprawy organizacyjne:
 sprawdzanie dokumentów 14 grudnia br. od godz.11.oo w świetlicy ŁKJ
 dokumentacja jeźdźców i koni:
wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach oraz
w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów,
ubezpieczenie NNW sport – jeździectwo
konie muszą posiadać paszporty z wpisanymi aktualnymi szczepieniami p/grypie
 opłata organizacyjna; konkurs nr 1 – 20,-zł
konkursy nr 2 i 3 – 20,- zł od konia dla członków klubu
30,- zł dla zawodników nie będących członkami klubu
 we wszystkich konkursach nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz flots dla 25%
startujących koni
 organizator dysponuje ograniczoną ilością boksów dla koni w cenie 80,- zł za boks/dzień
 organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie trwania transportu i trwania
zawodów
 organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów
ZAPRASZAMY
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu
starannego obrządku,kucia i transportu.
II Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w
zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania
przemocy.
III Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich
bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
V PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
Swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób
w sporty konne, o przestrzeganie powyżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro
konia jest najważniejsze.

Category: Sport, Wydarzenia